Drezura je základní jezdecká disciplína, jejímž cílem je při prováděných cvocích dosažení maximálního souladu mezi koněm a jezdcem. Je to vlastně termín pro výcvik koně směrem k zvýšení obratnosti a poslušnosti. Samozřejmě se dělí podle toho, jaký kůň bude mít směr práce, je to drezura jezdeckého koně, drezura koně skokana, drezura vojenského nebo policejního koně, westernová drezura, cirkusová drezura, vozatajská drezura a mnoho dalších typů drezur.

jezdectví
 
Drezurní kůň
·         Je to speciálně vybraný kůň.
·         Musí se v něm skloubit exteriérová dokonalost s dokonalostí pohybové mechaniky a kromě toho musí být vhodný k jezdci.
·         K drezuře se většinou využívají různá teplokrevná plemena.
·         Jsou to např. Hannoverský teplokrevník, Holštýnský teplokrevník, Andaluský kůň, Lipicáni atd.
·         Příprava koně k nejvyššímu stupni trvá přibližně 5-6 let.
 
Drezurní úloha
·         Je to soubor předepsaných požadavků v určeném pořadí, pro jednotlivý stupeň soutěže.
·         Mezi cviky drezury koní patří např. jízdy v kruhu, osmičce a oblouku, kterému se říká serpentina.
·         Jedním z nejsložitějších cviků je pirueta, při které kůň kluše nebo cválá v kruhu bez pohybu vpřed.

kůň
 
Tabulka penalizace
1.      Omyl               2 body
2.      Omyl               4 body
3.      Omyl               vyloučen
 
Drezurní kategorie


Z (základní)
L (lehká)
S (střední)
ST (středně těžká)
T (těžká)
TT (velmi těžká)


 
 
Stupnice


10 – vynikající
9 – velmi dobrý
8 – dobrý
7 – dosti dobrý
6 – uspokojivý
5 – dostatečný
4 – sotva dostatečný
3 – téměř špatný
2 – špatný
1 – velmi špatný
0 – nebyl předveden

turnaj 
Drezurní pojmy
·         Kmih
o   Kmihem rozumíme jezdcem vyvolanou energii pohybu a chuť koně jít dopředu pod naprostou kontrolou jezdce.
o   Pohybovat se v kmihu je možné pouze tehdy, když pomůcky holení a otěží jsou v souladu.
·         Na otěži
o   Souhrn pobídek holení a citlivým vedením otěží se snažíme, aby kůň „šel na otěži“.
o   Koně, který jde na otěži, poznáme tak, že je uvolněn ve vazu, krk nese v klenutém oblouku a s otěží lehce napnutou ochotně přijímá udidlo.
·         Přilnutí
o   Kůň je přistaven k levé či pravé ruce tehdy, když je v krku nebo těla mírně ohnut k té či oné straně.
o   Hlava koně může být přistavena také k levé nebo pravé ruce.
·         Překrok
o   Stranový pohyb – kůň má hlavu ve směru pohybu, pohybuje se do strany a dopředu zároveň – jeho nohy se kříží.
o   Překrok děláme v klusu a cvalu.
 
Tohle je jen základní výčet toho, co všechno drezura koní obsahuje. Pokud se chcete tímto sportem zabývat, určitě navštivte odbornou stáj, kde vás všechno naučí od základu až po ty nejtěžší cviky.

Drezura koní
Ohodnoťte příspěvek