PÅ™ed každou dovolenou si o dané lokalitÄ› hodláte zjistit maximum dostupných informací. Nechcete, aby Vám unikla nÄ›jaká zajímavá památka nebo tÅ™eba přírodní úkaz. JeÅ¡tÄ› než zaÄnete balit kufry, dokonale prozkoumáte terén pÄ›knÄ› na internetu. Jste velmi mile pÅ™ekvapena, že už zde ÄlovÄ›k najde doopravdy detailní informace o vÅ¡ech kulturních památkách, konaných akcích i turistických trasách. Jako centrum Vaší letní dovolené jste nakonec zvolila Znojmo. Je na strategickém místÄ› a můžete z této oblasti podnikat zajímavé výlety do okolí. Znojmo znáte prozatím pouze díky okurkům. Brzy už vÅ¡ak bude vÅ¡e naprosto jinak.

Těšíte se na vysněné putování za vínem

Máte dvÄ› lásky. Teda kromÄ› Vaší manželky, ta je samozÅ™ejmÄ› na prvním místÄ›. Na druhém místÄ› se umístila cyklistika a láska k vínu. Ideální dovolená je tak ve VaÅ¡em případÄ› ve dne na kole a v noci ve vinném sklípku. Letos si takovou luxusní dovolenou s manželkou dopÅ™ejete. Mapa jihomoravský kraj už je nastudovaná a Vy se už neskuteÄnÄ› těšíte na vinaÅ™ské stezky. PÅ™es den budete poznávat historické a přírodní památky. VeÄer si užijete zábavu ve vinném sklípku.