Zní to poněkud podivně, jak může někdo někomu něco poslat do schránky, když ji dotyčný nemá zřízenou? Bude se to provádět skrze tzv. hybridní poštovní službu. Cílem snahy zákonodárců je to, aby veškeré písemné dokumenty od orgánů státní veřejné správy byly doručeny v elektronické podobě a poté převedeny do podoby tištěného dokumentu, který se zalepí do obálky a příjemci doručí již klasickým způsobem. Cílem je totiž veškeré dokumenty a jejich pohyb centrálně evidovat v elektronické podobě. Dokumentace pak bude pochopitelně dostupná třeba i desítky nebo stovky let v podobě elektronického archivu, bude možné ji snadno vyhledat, a to bez nutnosti skladovat obrovské množství papírových dokumentů v archivních skladech.
kontrolní seznam

Centrální platební elektronický rozkaz

Česká pošta mimochodem hybridní poštu provozuje již dlouhou dobu. Slouží především pro potřeby soudů a exekutorů, tedy prozatím pouze pro doručení platebního rozkazu (Centrální elektronický platební rozkaz CERP). V plánu je nyní rozšíření tohoto postupu pro orgány veřejné moci. Zásilka se v elektronické podobě zašle do kontaktního pracoviště, tedy do jeho datové schránky, a to pak provede vytištění dokumentu a příjemci jej pak nechá doručit jako papírový dokument.  Přitom bude stále elektronický dokument archivovaný v hybridní datové schránce a bude pochopitelně i nadále k dispozici.
otisk prstu

Česká pošta navrhuje strojní elektronickou pečeť

S tímto návrhem hybridních schránek vyrukovala dokonce sama Česká pošta již před několika lety s tím, že by konverzi dokumentů z elektronické podoby do té listinné prováděly stroje bez zásahu člověka. Stroj by také listinu (papírovou) opatřil tzv. elektronickou pečetí.
Někteří lidé však takovéto počínání považují za další krok tzv. Velkého bratra, tedy že bude k dispozici v podstatě po neomezenou dobu veškerá dokumentace (prozatím ze strany státní správy) a že se občan stane jen jakousi figurkou na šachovnici. Listiny v papírové podobě nebo upravitelné scany nahradí elektronická pečeť a to bude již absolutně nezměnitelné.