Na počátku byla myšlenka. Prostá myšlenka, jak si zjednodušit svojí práci.Vědečtí pracovníci, různě rozesetí po světě si potřebovali jednoduše vyhledávat souvislosti mezi svými dokumenty a výzkumnou prací jejich kolegů. A pokud možno mezi nimi snadno procházet. Doplňovat si informace, které právě potřebovali.

Na konci 80 a počátku 90 let 20 století,tedy programátor Tim Berners-Lee ve Švýcarském vědeckém ústavu CERN. Společně se svými kolegy tedy promýšleli další možnosti. Jak si usnadnit svojí práci a kdykoli si prostě snadno a rychle vyhledat informaci, kterou právě potřebovali. Hledalo se tak prosté propojení, které by řešilo jejich problém s poznámkami. A na svět přišla myšlenka hyper-textových odkazů.

koule

Zavedení služby www – celkové usnadnění práce s dokumenty. Možnost uložení pouze jednoho souboru na server a jeho další libovolné sdílení dalšími lidmi. Užívání protokolu http, které umožnovalo používání HTML pro jeho hyper-textové odkazy. Přineslo světu informační revoluci

A tak přišel protokol
www je souborem standardů, které určují využití právě této služby. Mezi jednotlivými uživateli, připojenými k síti. Které nám umožňuje sdílení webových stránek, dokumentů a multimediálních souborů. Vkládaných do webové stránky například pomocí programovacího jazyka HTML.
Internet, ovšem pro práci s novým standardem, pravidly. Také potřeboval nějaké informace, jak s touto službou pracovat. Vznikl protokol (http), umožňující práciwebu na internetu. Také vznikl nový programovací jazyk HTML, který umožnoval snadné úpravy požadovaného dokumentu a také právě práci, s jednotlivými odkazy.

Do té doby spíše využívaný FTP (Protocol pro snadnýpřenos (Transfer) celýchsouborů(Files))nebyl pro novou práci s dokumenty přílišvhodný. Vlastněpracoval s celým dokumentem, souborem najednou. Protokol, který řešil problém s procházením mezi jednotlivými stránkami, se nazývá HTTP (HyperText (Textový)Transfer (Přenosový) Protocol).

Protokol FTP, byl právěurčen, jen pro práci s celými dokumenty. Tedy ani možnost nových hyper-textových odkazůnebyla podporovaná.

PrávězavedenéHTML, které mělo své hyper-textové odkazy, tento problém řešilo.
Odkaz z jednoho dokumentu na druhý se jižvkládal přímo do textu.Listování mezi jednotlivými dokumenty se tak jižstalo mnohem pohodlněím.Prostěpři pročítání jednoho dokumentu, byla čtenáři vložena snadná možnost,jak si doplnit informaci, kterou potřeboval z předešlého dokumentu.
Jižstačilo, pouze kliknout na odkaz. Procházení mezi dokumenty se stalo mnohem pohodlnějším.

puzzle

Dokumenty tedy začali být „přenosné“ (Transfer).
Právěusnadnění sdílení souborů, snadné procházení mezi jednotlivými stránkami. Nám dalo další možnosti volného pohybu také ve virtuálním svě. Standardy, vymyšlené před 20 lety, jsou stále využívány a pokládány za základ internetové komunikace. Tak jak jí známe dnes.