Kdo nechce dát ohni šanci, měl by být vybaven tak, aby byl schopen oheň zastavit hned na začátku, ještě než se rozšíří.

Oheň – dobrý sluha, zlý pán!
Pokud se oheň rozjede, zničí skoro všechen váš majetek. A to nemluvíme o majetku vašich sousedů. Rudé jazyky se olizují, a pak nikdo před nimi již nemá žádnou šanci. Jediná rada, která v tomto případě platí, je vzít nohy na ramena a vzdálit se co nejdále od horkého ohně.

Naštěstí dnes nemusíte v případě požáru čekat na příjezd hasičů. Ti jsou sice kvalifikovaní, svou práci vždy odvedou, jak nejlépe umějí, přesto voláním na linku 158 ztrácíte drahocenný čas. A než hasiči přijedou, jsou to pro postižené občany nekonečné minuty, během kterých jim plameny olizují jejich majetek. Ten, kdo si chytře pořídí hasicí přístroj a autonomní hlásič kouře, se nemusí požáru obávat.

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
·         Povinnost vybavit domácnost autonomním hlásičem kouře platí od roku 2008, i když pouze pro nově postavené či zrekonstruované bytové i nebytové objekty. Myslím ale, že když si tento hlásič pořídí každý do své domácnosti či kanceláře, určitě neprohloupí, protože vám tato jednoduchá technika zabezpečí nejen budovu, ale především i vás.
·         Každý hlásič je vybaven technickou červenou diodou, která upozorňuje na hrozící nebezpečí. Rozezná přítomnost kouře na základě odrazu paprsku.
·         Jejich ovládání je velmi jednoduché.
·         Umístěte ho vždy doprostřed stropu místnosti.
·         Spolehlivost vyhlášení poplachu při požáru je vysoká, a naopak bývá minimální ohlášení falešných poplachů, které však bývají způsobeny zanedbáním údržby požárního hlásiče.

HASICÍ PŘÍSTROJE
·         Snad nejdůležitější požární technikou jsou hasicí přístroje. Ty jsou vhodné na likvidaci menších požárů. A protože požáry v domácnostech mají tragické následky, měly by být v každém bytovém i nebytovém objektu, jinak boj s ohněm nevyhrajete.
·         Hasicí přístroje se vždy umisťují tak, aby byly snadno viditelné, volně přístupné, a měly by být zajištěny proti pádu, aby neohrozily bezpečnost osob.
·          Hasicí přístroje se dělí podle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové.